Inköp-Lager-Logistik-Analys

Med dagens förändring inom handeln handlar det om att ha bättre koll, kunna fatta snabbare beslut och ha mer rätt. CleverApps hjälper dig på vägen.

Exempel på funktioner

Produktimport

Lägg enkelt upp artiklar genom import av Excel-fil som kontrolleras och verifieras innan den sparas.

Säsongshantering

Hantera säsonger på ett flexibelt sätt. Systemet hanterar stapelprodukter samt säsongsprodukter och kan spara produkter in i nästa försäljningssäsong (stöd för Carry-Over).

Priser och prislistor

Produkten kopplas till olika säljkanaler (butik, e-butik) där varje säljkanal knyts mot en prislista.

Orderimport

På samma sätt som produkter kan order enkelt importeras via en Excel-fil.

Etiketter

Skriv ut etiketter från produkt, lager eller specifik order.

Inköpsorder med fördelning

Planera och hantera orderläggning för flera enheter samtidigt med hänsyn till:
Budget
”Open to buy”
Storlekskurvor

Logistik

Jobba med automatisk påfyllnad enligt Max, Min och Pack.

Lagerhantering

Stöd för multipla lagerplatser, superloggar, lageranalyser, inventering och intelligent inventeringsanalys.

To Do

Startsida visar beroende på roll och behörighet ett antal snabbrapporter (widgets) som stöd för att ha koll på olika processer. Dessa widgets ger stöd för att agera på vad som eventuellt ska åtgärdas.

Analys och beslutsstöd

Kraftfull analysmotor med standard rapporter/analyser för lager, försäljning, produkt och order samt möjlighet att analysera och sätta egna KPI:er.

Egna analyser

Utifrån standardanalyser förändra och skapa egna analyser. Dessa egna analyser kan göras tillgängliga för andra inom företaget.

Integrationer

Integrera via öppet Api mot flertalet olika system för att stödja ett sömlöst informationsflöde t.ex. kassasystem, e-handel, WMS system, besöksräknarsystem m.fl. Läs mer under Partner-sida.